Vitajte v spolo?nosti Philip Morris Slovakia s.r.o. V bývalom ?eskoslovensku bola spolo?nos? Philip Morris ?R pobo?kou spolo?nosti Philip Morris International (PMI). Ke?  sa Slovensko v roku 1993 stalo nezávislou krajinou, bola vytvorená spolo?nos? Philip Morris Slovakia s.r.o., aby pokra?ovala v tejto ?innosti. V roku 1996 sa naša spolo?nos? stala lídrom na trhu a túto pozíciu si udr?iava dodnes.

Spolo?nos? Philip Morris Slovakia dová?a svoje výrobky z tovární spolo?nosti PMI po celej EÚ. Dnes predávame pä? rodín zna?iek:  Marlboro, L&M, Philip Morris, Petra a RGD.

~ 140

ZAMESTNANCOV

Podporujeme viacero programov ur?ených na prevenciu faj?enia detí. Iba v roku 2012 naši zamestnanci vyškolili predajcov v takmer 7 000 nezávislých predajných miestach v rámci programu prevencie maloobchodného prístupu, ktorý má zabezpe?i?, aby neplnoleté osoby nemali prístup k tabaku.

Okrem nášho úsilia v prevencii faj?enia neplnoletých máme tie? program charitatívnych aktivít, ktorý podporuje viacero spolo?enských iniciatív, vrátane financovania projektov zameraných na boj proti domácemu násiliu, projektov na podporu diverzity, hospodárskeho rozvoja a prístupu k vzdelávaniu.

K?ú?ové skuto?nosti

Hlavné zna?ky

Marlboro, L&M, Philip Morris, Petra, RGD

3 Dokumenty

Dokumenty

 • Fajčenie a zdravie

  .pdf

  10/31/2016

  207.85 kb

 • Pravidlá používania stránky

  .pdf

  11/13/2018

  227.01 kb

 • Všeobecné podmienky nákupu Philip Morris Slovakia s.r.o

  .pdf

  10/16/2018

  207.66 kb

Philip Morris Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Slovak Republic 

+421 2 492 42 111

Linka kvality

0800 101060
动漫岛 - 十八禁啪漫动漫-成年AV动漫网站